Lovgivning

PCG-selskabernes virke er underlagt love, regler og vejledninger fra en række myndigheder, herunder ADR-reglerne (internationale regler for transport af farligt gods). Derudover anvendes europæiske og internationale standarder(EN/ISO).

Nedenstående links giver adgang til disse myndigheders hjemmesider og til de gældende ADR-regler, som findes på politiets hjemmeside: