Om PCG

PCG er en teknisk brancheforening for danske producenter af komprimerede gasser. Foreningen, som blev etableret i 1972, er tilknyttet procesindustrien og har følgende medlemmer: 


PCGs formål er primært:

  • at danne ramme om det tekniske samarbejde blandt foreningens medlemmer i spørgsmål af fælles interesse
  • at medvirke til øget sikkerhed og bedre arbejdsmiljø i branchen og hos dennes interessenter
  • at repræsentere branchen i forhold til myndigheder

PCGs målsætning er at fastholde et højt sikkerhedsniveau i medlemsvirksomhederne, samt – gennem en velfungerende egenkontrol og sikker adfærd – at opretholde et tæt samarbejde med myndighederne.

PCG søger at udfylde foreningens formål og målsætning ved at vedligeholde et løbende samarbejde med de relevante faglige myndigheder, og ved at følge med i – og op på – relevant lovgivning, standardiseringsarbejde, informationsmateriale og anvisninger udstedt af EIGA (European Industrial Gases Association).

Foreningen forestår kurser vedrørende fælles sikkerhedsmæssig uddannelse af personale og chauffører og udgiver desuden tekniske vejledninger målrettet til eget personale, samarbejdspartnere, kunder og øvrige interesserede.

I PCG udveksles informationer om arbejdsmiljø, herunder arbejdsulykker og tilløb til ulykker for at sikre, at alle medlemsselskaberne gør hvad der er muligt for at forhindre usikker adfærd og forhold. Tilsvarende drøfter PCG erfaringer som registreres gennem EIGA.

Endvidere udarbejder PCG ulykkestatistikker for branchen og sammenligner disse med tilsvarende statistikker for de europæiske gasselskaber udarbejdet af EIGA. I den forbindelse drøftes mulighederne for yderligere forbedringer af sikkerheden for fremstillingen, distributionen og anvendelsen af gasser i Danmark.

Organisation og begrænsninger i PCGs arbejde:

For hele PCGs organisation gælder det, at der kun må drøftes sikkerhedsmæssige og tekniske problemstillinger, og konkurrencemæssige og merkantile forhold må således ikke indgå i PCG-samarbejdet.

EIGA har opstillet møderegler og et ”Antitrust Compliance Programme”, som skal overholdes i enhver PCG-sammenhæng.

PCG er medlem af EIGA, European Industriel Gases Association, som blandt andet udgiver vejledninger mv., hvoraf nogle frit kan downloades.

www.eiga.eu